SSŠS

Aktivity projektu

Vzdělávání pedagogů k využívání nových vyučovacích metod (Nové metody I, II, III)

Aktivitu zajišťuje Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p.o., www.kvic.cz

Trénink klíčových kompetencí pedagogických pracovníků

Aktivitu zajišťuje RPIC-ViP s.r.o., www.rpic-vip.cz, www.mamenato.cz

Vzdělávání pedagogů ke změně klimatu školy a třídy

Aktivitu zajišťuje Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p.o., www.kvic.cz

Vytvoření příkladů dobré praxe a mechanizmů diseminace